W Rodzinnym Klubie Wsparcia w Wysokiej rozstrzygnęliśmy konkurs. Klimat przedświąteczny sprzyjał kreatywnym pomysłom. Były nagrody oraz wyróżnienia.